İSKİ (istanbul su ve kanzlizasyon idaresi genel müdürlüğü İSPER A.Ş’de çalışan üyelermiz hakkında yazmış olduğumuz yazılar hakkında bilgilendirme

Sayı         : 2018-355

Konu      : Ücret artışı hk.

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı işini yapan personeller 375 sayılı KHK’nın Geçici 24. Maddesi uyarınca işçi statüsüne geçmişlerdir.

Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı yapan personeller; asıl işi yaya olarak yapmakta, abone ile birebir muhatap olmakta ve İSKİ’nin sahada en önemli temsilcilerinden biri olarak görevlerini sürdürmektedirler.

Aynı süre zarfında kadroya geçen ve aynı kurumda çalışan personellerden; yardımcı iş görevi yapan güvenlikler asgari ücretin %80, şoförler  %80 ve temizlik görevlileri %60 fazlasını alırlarken asıl iş yapan sayaç okuyucuları %40 fazlasını maaş olarak almaktadırlar.

Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı işini yapan sendikamıza üye işçilerin en düşük ücreti aldıkları görülmekte olup bu da çalışanlar arasında iş barışının bozulmasına, motivasyonun azalmasına ve verimin düşmesine neden olmaktadır.

Sendikamıza üye işçilerin ücret artışlarının sağlanması hususunda gereğini arz ederiz.

Sayı    : 2018-496                                                                                                      17/12/2018

Konu  : Sayaç Okuma, Açma-Kapama

Personelleri Hk.

 

 

 

 

 

 

 

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden İSPER AŞ’de kadrolu olarak tanımlanan, kurumunuz bünyesinde sayaç okuma ve açma-kapama personeli olarak çalışan üyelerimiz ile yapılan istişareler sonucunda aşağıda belirtilen eksikliklerin olduğu gözlemlenmektedir.

 

 1. İSPER AŞ’de çalışan üyelerimize diğer iştiraklerde çalışan personellere oranla daha düşük ücret ödenerek adaletsiz ücret dağılımına neden olunduğu, personel ücretlerinin günlük ücretler üzerinden değil de 696 sayılı KHK ile geçiş haklarında olduğu gibi asgari ücretin % oranı şeklinde ödenmesi gerektiği,
 2. İş sözleşmesinde belirtilen yelek ve montun havaların soğumasına rağmen halen verilmediği, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun ayakkabı, pantolon, yağmurluk vb. Kişisel Koruyucu Donanımların verilmesi gerektiği,
 3. Açma-Kapama personellerinin taşıt kira ve akaryakıt giderlerinin zamanında ödenmediği,
 4. Personeldeki el terminali ve termal yazıcıların sürekli olarak arıza yaptığı, bataryalarının erken bittiği,
 5. Yıllık izin hesaplamalarının geriye dönük değil de 2014 yılı temel alınarak yapıldığından hak kaybına sebep olduğu ve geçmiş yıllara ait yıllık izinlerin kullandırılmadığı,
 6. Her geçen gün abone ve iş emri sayılarının artmasına rağmen işi yapan personel sayısında eksiklik olduğu,
 7. Bazı yerlerde koordinatör ve PC operatörlerinin çalıştığı ortamların İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olmadığı,
 8. Cumartesi günleri hafta içi ile aynı iş yapıldığı halde fazla mesai ücreti ödenmediği,
 9. Çalışanlara banka promosyonları ile ilgili bilgi verilmediği ve promosyonların ödenmediği,
 10. Ocak-Şubat-Mart 2018 aylarına ait Toplu İş Sözleşmesi farklarının ödenmediği,
 11. Açma-Kapama personellerinin araç ve gereçlerinin eski ve eksik olduğu,

 

Tespit ve önerilerin dikkate alınıp yeni hazırlanacak şartnamelere konularak gereğinin yapılmasını arz ederiz.

İletişim Bilgileri

Adres
Cumhuriyet Mah. Kartal Cad. No:75 D:5 Kartal - İstanbul
Telefon (0 216) 452 61 60 - (0549) 474 69 69 Fax 0 (216) 452 22 61 E-mail bilgi@enerjiis.org.tr

Ulaşım Haritası