Duyuru

Duyuru

Facebook Twitter Linkedin

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde siz değerli üyelerimizin aşağıda belirtilen haklarını işverenden talep edebilme imkanı bulunmaktadır.
ÜCRET ZAMMI
15.10.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında ücret zammı ;
İşçilerin 15.10.2015 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren seyyanen 4-(Dört) TL gün zam yapılmıştır.
01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arası ücret zammı ;
İşçilerin 01.01.2016 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren % 1 (Yüzde 1 oranında) zam yapılmıştır.
İKRAMİYE, BAYRAM VE YAKACAK YARDIMI

İkramiye ; İşverence, bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere Kasım ve Mayıs aylarında 5’er günlük olmak üzere toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir.
Bayram Yardımı ; İşyerinde çalışmakta olan sendika üyesi işçilere, Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00.TL Bayram yardımı yapılır.
Yakacak Yardımı ; Sendika üyesi işçilere her ay 30,00.TL yakacak yardımı ödenir.

ÇOCUK YARDIMI
Sendikamız üyesi işçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00.TL çocuk yardımı yapılır.
ÖĞRENİM YARDIMI
İşveren işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere ;
İlkokul için 100,00.TL
Orta okul için 110,00.TL
Lise ve dengi okullar için 120,00.TL
Yüksek okullar ve Üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00.TL tutarında öğrenim yardımı yapılır.

EVLENME YARDIMI; İşveren, sendika üyesi işçilerin evlenmesi halinde 140,00.TL evlenme yardımı yapar.

GECE ZAMMI ; Saat 20:00-06:00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Ancak fazla çalışma ücreti normal ücretin % 100 zamlı olarak ödenir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE ÖDENMESİ; Fazla çalışma konusunda kanun hükümleri uygulanır. Ancak fazla çalışma ücreti normal ücretin % 60 zamlısı olarak ödenir.

Siz Değerli üyelerimize yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızın yapmış olduğumuz Toplu İş Sözleşmesinde bulunduğunu, Yüksek Hakim Kurulu Kararında da yer almaktadır. (T.C.Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı’nın 04.Ağustos.2016 tarih ve 116 997 76 / 916.99-2252 sayılı Kararı ile T.C.Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı’nın 12.Temmuz.2016 tarih ve 116 997 76. 916.99-1984 sayılı Kararı Uyarınca ;
Siz değerli üyelerimizin bu haklarının ödenmesi için Sendikamızca İşverene Bakırköy 35. Noterliğinin 13.10.2016 tarih ve 19835 Yevmiye numaralı İhtarnamesi gönderilmiştir.
İşverenden yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı talep edebileceğinizi, işveren tarafından ödenmemesi halinde şikayet etmeniz durumunda idari para cezası uygulanacağını, Alacaklarınızı için dava ve talep hakkınız bulunduğunu, alacaklarınızın tarafınıza ödenmemesi halinde dava yoluna başvurma imkanınız bulunduğunu siz değerli üyelerimize saygılarımızla arz ederiz.