NİLÜFER SULAMA BİRLİĞİ 1. DÖNEM TİS KAZANIMLARI

NİLÜFER SULAMA BİRLİĞİ 1. DÖNEM TİS KAZANIMLARI

Facebook Twitter Linkedin

NİLÜFER SULAMA BİRLİĞİ 1. DÖNEM TİS KAZANIMLARI
- Ücret Zammı: Yevmiyelerde net ücret üzerinden ortalama %15 artış
- Pazar Günü Mesaisi ve Fazla Mesai: Net ücret üzerinden %100 artış
- Genel Tatil ve Bayram Tatili Mesai Ücreti: Net ücret üzerinden %200 artış
- İkramiyeler: Net ücret üzerinden toplam 26 gün.
- Yemek Ücreti: İlk defa net 15 TL
- Yol Ücreti: İlk defa net 10 TL
- Yakacak Yardımı: İlk defa net 250 TL
- Eğitim Yardımı: Yüksek Öğrenimde ilk defa net 1000 TL
- Kasa Tazminatı: Muhasebeciye yevmiyesinin %5 oranında artış
- Araç Yardımı: Günlük net 20 TL
- Geçici İşçilerin Çalışma Süresi: Yılda 10 ay