Sendikanın işçisi değil işçilerin sendikası Enerji İş Sendikası Sendikamız HAK - İş Konfederasyonu Üyesidir

HAK– İŞ Konfederasyonu Üye Sendikaları