Hakkımızda

2013 yılında enerji işkolundaki tekelleşmeyi kaldırmak için 15 işçi tarafından kurulan Enerji İşçileri Sendikası, 52 yıllık tekel sendikacılık anlayışına son vererek 2015 yılında Türkiye genelinde barajı aşarak kazandığı yetki ile alternatif yetkili tek sendika olmuştur.

            İnsanca yaşamanın insan emeğine saygı ile başladığını biliyoruz. Bu sebeple insanları sınıflara, kategorilere, kutuplara ayırmayan anlayışın mensupları olarak yaşadığımız topraklardan aldığımız inanç ve ilhamla her birimizin Hz.Adem’in evlatları olan kardeşler olarak kabul ediyoruz.

            İşçi-işveren çatışması ekseninde değil, adalet ve zulmün çarpıştığı platformda hayatımızı yorumluyor ve daima Adaletin, Hakkaniyetin ve Ünsiyetin yanında durmaya gayret gösteriyoruz. Bizler Enerji işkolunda faaliyet gösteren bir sendika olmanın ötesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak içinden çıktığımız topluma vefalı, çevreye duyarlı, ülkemize de kuşkusuz bir sevda ile bağlıyız. Enerji İş Sendikası kendisini bu toprakların birer evladı gören ve bu toprağın insanına emek ve gayret sunmanın kudsiyetini bilen, ahlak ve maneviyatın öncü adımlarını atmak hevesini taşıyan herkesin güvenle dahil olabileceği, bürokratik ve hiyerarşik tüm formalitelerin ötesinde yolunu yoldaşlarıyla birlikte çizen bir mecra ve bir ailedir.

            Enerji İş Sendikası sahip olduğu geniş ufkuyla kendisini geleceğin Türkiye’sine ve dünyasına hazırlayanların, zamanın ruhunu yakalayıp geleceği birlikte inşa edenlerin ortak çatısıdır. Tüm emek dünyasına “Bu çatının altında size de yer var” diyerek sesleniyoruz.

            Enerji İş Sendikası olarak kurulduğumuz günden bu yana her daim aktif bir mücadele içerisinde olduk. 52 yılın üzerine ilk defa 2015 Temmuz istatistiklerinde Enerji sektörümüzün alternatif yetkili tek sendikası olmayı başardık. Başarımızı, sahada verdiğimiz sınıf mücadelesiyle, işçi arkadaşlarımızla iç içe ve onların dertleriyle hemhal olarak elde ettik.

            Geldiğimiz bu noktada adına hareket ettiğimiz işçi arkadaşımızın fikrini, talebini, arzusunu, sorununu dinlemeden sözleşme taslağı hazırlamıyor, masada müzakere etmeden imza atmıyoruz. İmzamızın üye işçimizin güvenini taşıdığının farkında olarak, Kamu Kurumları başta olmak üzere Sulama Birlikleri ve özel sektör çalışanları adına imza altına aldığımız toplu iş sözleşmeleri ile güçlü hak kazanımlarını bağlayıcı bir şekilde sözleşme metinlerimize nakşeder olduk.

            Sendikanın İşçisi Değil, İşçilerin Sendikası olarak samimi, şeffaf, ilkeli, erdemli, sosyal, güçlü bir hak mücadelesinin adresi ENERJİ İŞÇİLERİ SENDİKASI.